Cenné papíry

Právo cenných papírů a investování je specifickou oblastí vyžadující jak hluboké znalosti a praxi, tak maximální míru individuálního přístupu. Tým advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry disponuje odborníky i na tuto problematiku. Zajišťujeme poradenství při převodech, opcích a ostatních dispozicích s cennými papíry, stejně jako další služby:

  • vydávání a emitování cenných papírů
  • právo směnečné a šekové
  • zastupování věřitele i dlužníka, v řízení nalézacím i exekučním
  • právní servis související se smluvní agendou týkající se cenných papírů – akcií, dluhopisů, směnek a šeků
  • příprava dohod o převodu cenných papírů, smluv o vyplnění směnky či o užití směnky a dalších cenných papírů

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři