Agenda družstev a společenství vlastníků

Záležitosti družstev – zejména bytových – a společenství vlastníků jednotek jsou svébytnou oblastí českého práva. Správa nemovitostí, pravidelná komunikace s členy a řešení jejich práv i povinností, finanční souvislosti, nakládání s podíly či jednotkami… To vše klade na pracovníky těchto subjektů nároky právní, ekonomické i administrativní. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry zohledňuje všechny tyto úhly pohledu a přináší družstvům a společenstvím možnost předat právní agendu do rukou jejích odborníků.   

výhody

 • ucelený servis od založení přes vedení až po případnou likvidaci družstev a společenství vlastníků
 • převzetí administrativní i organizační zátěže advokátní kanceláří
 • uvolnění kapacit družstev a společenství pro další aktivity
 • napojení na partnery advokátní kanceláře z oblasti nemovitostí 

služby

 • zakládání družstev a společenství vlastníků
 • prohlášení vlastníka o vymezení jednotek
 • sepis či úpravy stanov a dalších vnitřních dokumentů nezbytných pro chod bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek
 • příprava podkladů, organizace a vedení členských schůzí či shromáždění vlastníků        
 • právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, mezi vlastníky jednotek a společenstvím vlastníků
 • poradenství ohledně souvisejících právních předpisů
 • zpracování domovních řádů
 • agenda spojená s přípravou daňových přiznaní
 • převody družstevních podílů (členských práv a povinností)
 • převody bytových a nebytových jednotek z vlastnictví družstva do vlastnictví členů (privatizace)
 • zápis údajů a změn do obchodního rejstříku – včetně zastupování v soudním řízení
 • zápis právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí
 • správa majetku – nájemní a další související smlouvy k bytům i nebytovým prostorám
 • vymáhání pohledávek a zastupování ve sporech: neplacení nájemného, neplacení příspěvků souvisejících se správou domu apod.
 • vymáhání souvisejících pohledávek
 • rušení a likvidace bytových družstev

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři