Agenda družstev a společenství vlastníků

Záležitosti družstev – zejména bytových – a společenství vlastníků jednotek jsou svébytnou oblastí českého práva. Správa nemovitostí, pravidelná komunikace s členy a řešení jejich práv i povinností, finanční souvislosti, nakládání s podíly či jednotkami… To vše klade na pracovníky těchto subjektů nároky právní, ekonomické i administrativní. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry zohledňuje všechny tyto úhly pohledu a přináší družstvům a společenstvím možnost předat právní agendu do rukou jejích odborníků.   

výhody

 • ucelený servis od založení přes vedení až po případnou likvidaci družstev a společenství vlastníků
 • převzetí administrativní i organizační zátěže advokátní kanceláří
 • uvolnění kapacit družstev a společenství pro další aktivity
 • napojení na partnery advokátní kanceláře z oblasti nemovitostí 

služby

 • zakládání družstev a společenství vlastníků
 • prohlášení vlastníka o vymezení jednotek
 • sepis či úpravy stanov a dalších vnitřních dokumentů nezbytných pro chod bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek
 • příprava podkladů, organizace a vedení členských schůzí či shromáždění vlastníků        
 • právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, mezi vlastníky jednotek a společenstvím vlastníků
 • poradenství ohledně souvisejících právních předpisů
 • zpracování domovních řádů
 • agenda spojená s přípravou daňových přiznaní
 • převody družstevních podílů (členských práv a povinností)
 • převody bytových a nebytových jednotek z vlastnictví družstva do vlastnictví členů (privatizace)
 • zápis údajů a změn do obchodního rejstříku – včetně zastupování v soudním řízení
 • zápis právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí
 • správa majetku – nájemní a další související smlouvy k bytům i nebytovým prostorám
 • vymáhání pohledávek a zastupování ve sporech: neplacení nájemného, neplacení příspěvků souvisejících se správou domu apod.
 • vymáhání souvisejících pohledávek
 • rušení a likvidace bytových družstev

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři