Due diligence

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry nabízí komplexní poradenství při provádění právního auditu společnosti (due diligence). Právní audit dokáže identifikovat případná rizika, která by pro společnost mohla vyplynout z plánované významné transakce – např. akvizice jiné společnosti, nákup nemovitostí apod. Služby due diligence jsou vhodné zejména pro investory, společnosti žádající o bankovní úvěr, společnosti připravující vstup na veřejný trh nebo vlastníky plánující prodej společnosti. Služby v oblasti právní due diligence zahrnují:

  • kontrola právního stavu společností, podniků, nemovitostí
  • kontrola postavení společnosti vůči třetím osobám
  • zhodnocení uzavřených smluvních dokumentů
  • konkrétní návrhy optimalizace transakce klienta
  • závěrečná zpráva s doporučeními a zhodnocením rizik či nestandardních závazků 

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři