Duševní vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví a související právní úkony hrají stále důležitější roli ve světě byznysu, vysokých škol i každodenního života, a to na národní i mezinárodní úrovni. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry zajišťuje ucelené právní služby i v této různorodé oblasti:

  • právní servis v oblasti autorského práva, užívání autorských děl a licencí
  • příprava a analýza licenčních smluv z oblasti výzkumu a badatelství – smlouvy o experimentálním výzkumu, o využití výsledku vývoje, o užití studentského díla apod. 
  • příprava a analýza různých typů NDA (non disclosure aggreements – dohod o mlčenlivosti)
  • tvorba smluv o převodu/prodeji duševního vlastnictví
  • zastupování v případných sporech o porušení autorských práv
  • poradenství při registraci ochranných známek a užitných vzorů
  • rešerše v databázích ochranných známek
  • zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
  • správa duševního vlastnictví a nakládání s jeho výsledky 
  • právní služby v dalších souvisejících oblastech – reklama, otázky obchodního tajemství ad.

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři