Duševní vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví a související právní úkony hrají stále důležitější roli ve světě byznysu, vysokých škol i každodenního života, a to na národní i mezinárodní úrovni. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry zajišťuje ucelené právní služby i v této různorodé oblasti:

  • právní servis v oblasti autorského práva, užívání autorských děl a licencí
  • příprava a analýza licenčních smluv z oblasti výzkumu a badatelství – smlouvy o experimentálním výzkumu, o využití výsledku vývoje, o užití studentského díla apod. 
  • příprava a analýza různých typů NDA (non disclosure aggreements – dohod o mlčenlivosti)
  • tvorba smluv o převodu/prodeji duševního vlastnictví
  • zastupování v případných sporech o porušení autorských práv
  • poradenství při registraci ochranných známek a užitných vzorů
  • rešerše v databázích ochranných známek
  • zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
  • správa duševního vlastnictví a nakládání s jeho výsledky 
  • právní služby v dalších souvisejících oblastech – reklama, otázky obchodního tajemství ad.

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři