Insolvenční agenda

Zhoršující se platební morálka, druhotná platební neschopnost, nárůst pohledávek po splatnosti… Všechny tyto starosti trápící nejen české firmy tvoří ucelenou problematiku. Aby její řešení bylo konzistentní, funkční a efektivní, je velmi vhodné svěřit ho pod jednotnou správu a péči specialistů. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry pro tyto účely vytvořila samostatný právní produkt, který klientům šetří čas, náklady i starosti. Služby v oblasti insolvenční agendy jsou určeny jak pro věřitele, tak pro dlužníky.   

Výhody

 • komplexní správa všech případů souvisejících s insolvenční agendou
 • jednotný a transparentní přístup k celé insolvenční problematice
 • finanční i časová úspora pro firemní tým
 • diskrétní přístup zkušených profesionálů
 • pokrytí právního servisu jak z pohledu věřitele, tak z pohledu dlužníka 

Služby

 • zpracování a podání insolvenčních návrhů – hromadně i individuálně
 • zastupování v insolvenčních řízeních a sledování vývoje v řízeních
 • zastupování věřitele ve věřitelských výborech
 • zastupování při jednání se soudy a insolvenčními správci
 • podání incidenční žaloby a zastupování v incidenčních sporech
 • podání excindační (vylučovací) žaloby a zastupování v souvisejících sporech
 • monitoring insolvenčního rejstříku
 • právní posouzení situace dlužníka
 • právní pomoc v případě úpadku
 • příprava dlužnických insolvenčních návrhů
 • podání návrhu na povolení oddlužení  
 • právní analýzy sporných pohledávek
 • právní stanoviska a rozbory, včetně zhodnocení rizik

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři