Insolvenční právo

Horšící se platební morálka nejen na českém trhu, druhotná platební neschopnost, nárůst pohledávek po splatnosti… Všechny tyto negativní dopady ekonomické krize přinášejí nárůst insolvenční agendy a potřebu společností rychle a efektivně řešit související problémy – z pozice věřitele i dlužníka. S nejvyšší mírou diskrétnosti, profesionality a individuálního přístupu pro vás naše advokátní kancelář zajistí:

  • zpracování a podání insolvenčních návrhů
  • zastupování v insolvenčních řízeních a sledování vývoje v řízeních
  • zastupování věřitele ve věřitelských výborech
  • zastupování při jednání se soudy a insolvenčními správci
  • zastupování v incidenčních sporech
  • právní posouzení situace dlužníka
  • podání návrhu na povolení oddlužení
  • poradenství subjektům ohroženým úpadkem
  • právní analýzy sporných pohledávek
  • právní stanoviska a rozbory, včetně návrhů řešení konkrétní situace a zhodnocení rizik

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři