Insolvenční právo

Horšící se platební morálka nejen na českém trhu, druhotná platební neschopnost, nárůst pohledávek po splatnosti… Všechny tyto negativní dopady ekonomické krize přinášejí nárůst insolvenční agendy a potřebu společností rychle a efektivně řešit související problémy – z pozice věřitele i dlužníka. S nejvyšší mírou diskrétnosti, profesionality a individuálního přístupu pro vás naše advokátní kancelář zajistí:

  • zpracování a podání insolvenčních návrhů
  • zastupování v insolvenčních řízeních a sledování vývoje v řízeních
  • zastupování věřitele ve věřitelských výborech
  • zastupování při jednání se soudy a insolvenčními správci
  • zastupování v incidenčních sporech
  • právní posouzení situace dlužníka
  • podání návrhu na povolení oddlužení
  • poradenství subjektům ohroženým úpadkem
  • právní analýzy sporných pohledávek
  • právní stanoviska a rozbory, včetně návrhů řešení konkrétní situace a zhodnocení rizik

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři