Korporátní agenda

Právní agenda související s obchodními společnostmi tvoří rozsáhlý celek úkonů, dokumentů a procesů, který klade na management značné nároky. Tím spíše, že po přijetí nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích se mnohé důležité procedury výrazně změnily. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry proto obchodním společnostem i dalším subjektům nabízí ucelený právní produkt korporátní agendy, který zahrnuje veškeré právní služby související s jejich zakládáním, úpravou, spojením, rozdělením, správou i běžným nakládáním.

Výhody

 • kompletní právní servis pro vaši společnost pod jednou střechou
 • konzistentnost a návaznost všech právních kroků, dokumentů i procesů
 • právní jistota správnosti veškerých úkonů a jejich souladu s aktuální legislativou
 • zaštítění korporátní agendy týmem profesionální advokátní kanceláře
 • finanční i časové úspory pro právní oddělení subjektu i management na všech stupních 

Služby

 • zpracování zakladatelských dokumentů obchodní společnosti
 • založení kapitálových i osobních společnosti (např. spol. s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti atd.)
 • zajištění všech potřebných registrací u správních orgánů, účast a zajištění notářských zápisů
 • daňové registrace, vedení účetnictví, otevření bankovního účtu
 • zpracování a podání návrhu na zápis do obchodního či obdobného rejstříku
 • změny společností – převody obchodních podílů, úpravy dokumentů, změny základního kapitálu apod.
 • organizace a vedení valných hromad
 • dispozice s obchodními podíly ve společnosti
 • dispozice s členskými právy a akciemi
 • fúze a akvizice společností
 • prodej již založených obchodních společností (ready-made companies)
 • rušení a likvidace obchodních společností, družstev a organizačních složek
 • přizpůsobení korporátní dokumentace zákonu o obchodních korporacích, aktualizace korporátní agendy
 • příprava smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu, řešení souběhů s případnými pracovními kontrakty atp.

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři