Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

Zveřejněno: 24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv na účastníky řízení.

Do 30. 9. 2017 platilo, že soud vyzval účastníka k zaplacení soudního poplatku a pokud účastník soudní poplatek nezaplatil, soud řízení usnesením zastavil, kdy se po dodatečném zaplacení soudního poplatku v soudním řízení nadále pokračovalo. V zákoně č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích nastala změna v § 9 odst. 1, kdy soud vyzve účastníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě alespoň 15 dnů, poté řízení zastaví a k následnému zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty se však již nepřihlíží. Obdobně je to v § 9 odst. 2, kdy zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

Účelem této novely je vyhnout se poměrně rozšířené praxi prodlužující řízení, tedy úhrady soudního poplatku až po odvolání. Novelou je tato praxe odstraněna.

Autor: Miroslav Mašek | V kategoriích: Novinky

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři