Občanské právo

Rekodifikace soukromého práva, účinná od 1. 1. 2014 a reprezentovaná především novým občanským zákoníkem, se dotýká života doslova každého obyvatele České republiky. Rozsáhlé právní úpravy řeší nový zákoník ve více než 3000 paragrafech a jedná se o nejrozsáhlejší změnu českého práva za desítky let.
Tým advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry již získal nejen s touto novelizovanou normou mnoho praktických zkušeností a je připraven řešit vaše právní záležitosti v kterékoli oblasti osobního i pracovního života. Mezi naše služby v oblasti občanského práva patří:

 • smluvní vztahy – zpracování i revize všech druhů smluv, právní rozbory již uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků
 • spory o peněžitá plnění (řešení pohledávek z občanskoprávních vztahů) včetně zastoupení v soudních či rozhodčích řízeních
 • právní vztahy k nemovitostem – sepsání kupních, darovacích, zástavních a dalších smluv, zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitostem včetně ověření totožnosti účastníků za účelem vkladu do katastru nemovitostí
 • věcná břemena – věcná práva k cizí věci
 • bytové právo a nájemní vztahy
 • odpovědnost za škodu – včetně zvláštních typů odpovědnosti (za škodu způsobenou nezletilým nebo nezpůsobilou osobou, na věcech odložených nebo vnesených)
 • odpovědnost za škodu na zdraví
 • bezdůvodné obohacení
 • dědické právo a dědické řízení – všestranné řešení včetně vyřizování poslední vůle, zastupování v řízení
 • vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů – výkon, ochrana práv i jejich vypořádání
 • sousedská práva
 • ochrana osobnosti

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři