Obce a jejich právní agenda

Samospráva řeší specifické problémy, odlišné např. od agendy obchodních společností. Zkušenosti advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry také ukázaly, že na obce je převáděno stále více úkolů právního rázu, avšak bez současného personálního posílení nebo navýšení rozpočtu. Výsledkem bývá neúměrný tlak na odpovědné pracovníky, kteří musejí studovat a aplikovat často se měnící legislativu, aniž by pro to měli vytvořeny odpovídající podmínky. Naše advokátní kancelář proto nabízí komplexní právní služby a poradenství zaměřené právě na specifické potřeby obcí:

  • konzultace při vytváření právních dokumentů
  • návrh právních dokumentů dle potřeb klienta
  • výklad a řešení situací spjatých s dokumenty
  • připomínkování dokumentů předkládaných obci/kraji třetí stranou
  • zastoupení v rámci sporné i nesporné agendy
  • konzultace i samotné zastoupení před soudy, rozhodci či správními orgány
  • zastoupení v rámci navazujících řízení – např. o vymožení pohledávek
  • podávání stanovisek k novelizovaným a nově přijímaným zákonům
  • sledování dopadů aktuální judikatury
  • konzultace – poskytování právních názorů na otázky klíčové pro klienta, s ohledem na judikaturní praxi

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři