Obchodní právo

Služby advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry v oblasti obchodního práva kladou důraz především na maximální právní zabezpečení a jistotu klienta – podnikatele, budoucího podnikatele či dalších osob podléhajících obchodněprávnímu režimu. Dokážeme vaší společnosti zaštítit jakýkoli obchodněprávní servis – v oblasti obchodních dokumentů, řešení sporů a pohledávek, zastupování, analýz aktuálního stavu daného problému včetně návrhů a zavádění řešení apod.

  • zajištění obchodních závazkových vztahů
  • vytvoření obchodních smluv, odborné posouzení existujících dokumentů
  • analýza a tvorba speciálních dokumentů – všeobecné obchodní podmínky, rámcové smlouvy, smlouvy o mlčenlivosti ad.
  • zastupování před obchodním rejstříkem
  • zakládání, přeměny a rušení obchodních společností a družstev
  • příprava a organizace schůzí představenstev, valných hromad a členských schůzí
  • dispozice s obchodními podíly, členskými právy a akciemi v obchodních společnostech a družstvech
  • zastupování v obchodních sporech v soudním i rozhodčím řízení

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři