Pohledávky

Práce s pohledávkami patří mezi těžiště aktivit advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry. Náš tým disponuje dlouholetými zkušenostmi jak v oblasti předcházení vzniku pohledávek po splatnosti, tak v oblasti jejich řešení. Díky naší praxi vám dokážeme nastavit na míru komplexní správu pohledávek, stejně jako posuzovat a řešit jednotlivé případy. Vždy usilujeme o maximální rychlost a co nejvyšší vymoženou částku pro klienta při minimalizaci nákladů. Samozřejmostí je diskrétnost, snaha v první řadě o mimosoudní vyrovnání i individuální přístup k věřiteli i dlužníkovi.  

 • řešení běžných pohledávek po splatnosti
 • urychlené mimosoudní jednání s dlužníky
 • analýza stávajícího systému práce s pohledávkami a návrh efektivního credit managementu
 • propracovaný systém práce s pohledávkami – rentabilita pro klienta už od 4% úspěšnosti vymáhání
 • v případě nutnosti zastoupení u soudu, rozhodce či v exekučním řízení a insolvenčním řízení
 • postup v navazujících krocích dle parametrů odsouhlasených klientem => vysoká úspěšnost
 • vedení veškeré související agendy (klient pouze předává podklady, dostává seznam vymožených pohledávek a reporty o výsledcích činnosti kanceláře)
 • zasílání upomínek e-mailem či dopisem, telefonické upomínání dlužníků
 • sepsání předžalobní výzvy, žaloby či rozhodčí žaloby
   

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři