Pracovní právo

Svým klientům poskytujeme právní poradenství a služby v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Zaměstnavatele podporujeme při komplexní aplikaci pracovněprávních a dalších souvisejících předpisů v praxi, a to v s důrazem na specifika konkrétních provozních podmínek. Zároveň řešíme individuální pracovněprávní záležitosti zaměstnavatelů i zaměstnanců – ať už z oblasti sporné, nebo nesporné.

Mezi naše služby spadající do pracovního práva patří mj.:

  • pracovní smlouvy a další pracovněprávní dokumenty upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
  • pracovní řády a ostatní vnitřní předpisy zaměstnavatele
  • příprava dohod o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, dohod o náhradě škody apod.
  • odměňování zaměstnanců
  • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva
  • pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery
  • kolektivní smlouvy a jednání s odbory
  • restrukturalizace společností s ohledem na pracovní podmínky zaměstnanců
  • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  • ukončování pracovních poměrů a zastupování zaměstnavatele i zaměstnance v případných sporech o neplatnost výpovědi

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři