Právní služby

Služby advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry vycházejí z nejčastějších potřeb klientů a ze zkušeností členů našeho týmu. Zaměřujeme se zejména na komplexní problematiku podnikatelů a jejich každodenní agendu. A to od založení společnosti přes smluvní dokumentaci, cenné papíry či záležitosti týkající se nemovitostí až po správu pohledávek, jejich řešení a prevenci vzniku. Samozřejmostí je všestranný servis v oblasti sporné agendy včetně zastupování v soudním, rozhodčím a exekučním řízení.   

V portfoliu advokátní kanceláře nechybějí ani služby z oblasti občanského práva: např. tvorba a revize smluvních dokumentů prakticky pro jakoukoli situaci, dále z oblasti veřejných zakázek, ochrany duševního vlastnictví nebo práva pracovního. Velmi dobře jsme připraveni na poskytování ucelených služeb obcím, městům a krajům. Pro podrobnější informace klikněte na název právní oblasti. 

 • závazkové právo a smlouvy v podnikání
 • řešení a prevence vzniku pohledávek
 • zakládání, přeměny a rušení společností
 • zastupování v obchodních sporech
 • závazkové právo a smlouvy
 • vlastnické a dědické právo
 • bytové právo a nájemní vztahy
 • spory o peněžitá plnění
 • zakládání a změny společností
 • ready made společnosti
 • vnitrospolečenská agenda
 • členská práva a akcie
 • soudní řízení
 • rozhodčí řízení
 • exekuční řízení
 • jednání o smíru
 • prevence
 • nesporné
 • sporné
 • správa
 • správa nemovitostí
 • převody nemovitostí
 • úschovy
 • nájmy
 • vydávání a emitování
 • právo směnečné a šekové
 • zastupování věřitele i dlužníka
 • příprava dohod a smluv
 • příprava licenčních smluv
 • správa duševního vlastnictví
 • rešerše v databázích
 • zastupování ve sporech
 • zastupování v insolvenčních řízeních
 • zastupování před soudy a insolv. správci 
 • právní analýzy sporných pohledávek
 • právní rozbory a zhodnocení rizik


 • pracovní smlouvy a další dokumenty
 • pracovněprávní spory
 • kolektivní smlouvy, jednání s odbory
 • odměňování zaměstnanců
 • návrh právních dokumentů
 • sporná i nesporná agenda
 • zastoupení v řízeních
 • sledování dopadů judikatury
 • organizace a administrace výběr. řízení
 • posouzení vyhotovených nabídek
 • zpracování analýz a vzorů dokumentů
 • právní audity realizovaných řízení
 • vyřízení stavebního povolení
 • příprava návrhů a žádostí
 • řešení vad staveb
 • zastupování ve sporech při výstavbě
 • kontrola právního stavu podniku
 • zhodnocení uzavřených smluv
 • konkrétní návrhy optimalizace
 • závěrečná zpráva s doporučeními

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři