PRÁVNÍ SLUŽBY PRO REALITNÍ KANCELÁŘE

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry nabízí speciální právní produkt zaměřený na potřeby realitních společností a makléřů. Cílem je jednak poskytovat právní servis vycházející z požadavků trhu s nemovitostmi, jednak spoluprací s makléři i jejich klienty zjednodušit a zrychlit převody nemovitostí a úpravy vztahů k všestranné spokojenosti. Nechybějí právní služby zacílené na vztahy uvnitř realitní společnosti (mezi společností a zaměstnanci) a na řízení s orgány státní správy.
Všechna nabízená řešení jsou vytvořena na klíč přímo pro segment realit – advokátní kancelář poskytuje dlouhodobě služby realitním kancelářím i samostatným makléřům a její tým tak dobře zná jejich specifika.  Výhody

 • minimalizace rizik a nákladů
 • úspora času – díky vypracování konkrétních postupů a standardů
 • vstupní audit právní dokumentace
 • zajištění plnění povinností ze smluv vhodně zvolenými instrumenty
 • samostatné dokumenty pro jednotlivé varianty právních úkonů
 • ověřování podpisů účastníků právních vztahů – např. v sídle klienta
 • vedení oddělených úschovných účtů pro převody nemovitostí či práv
 •  získání kontaktní osoby advokátní kanceláře pro záležitosti ohledně realitní činnosti
 • advokátní kancelář je pojištěna pro případ způsobení škody
 • průběžné sledování vývoje právního řádu a judikatury
 • pravidelné reporty klientovi z oblasti související legislativy

SLUŽBY

Právní poradenství související s činností realitní kanceláře

 • příprava a revize zprostředkovatelských či mandátních smluv, rezervačních smluv, smluv o smlouvách budoucích kupních, smlouvy kupní, smlouvy o převodu členských práv v bytovém družstvu, smlouvy nájemní, smlouvy o úschově, o zástavním právu a o věcném břemeni
 • zajištění vyplnění a podání formulářů na katastr nemovitostí
 • zajištění přiznání k dani z převodu nemovitosti

 

Právní poradenství související se vztahy uvnitř realitní společnosti

 • úprava vztahů mezi společníky, případně společností a společníky
 • nakládání se společností – převody majetku, rozdělení, sloučení společnosti apod.
 • přípravy valných hromad
 • jednání s obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem

 

Vztahy mezi realitní kanceláří a zaměstnanci či obchodními partnery

 • příprava a revize pracovně právních smluv a smluv s obchodními partnery (mandátní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o dílo)
 • úprava stávajících smluv pro omezení výše škod a přecházení vzniku pohledávek

 

Zastupování před státními orgány, soudy, rozhodci, exekutory, jednání s partnery a bankami

 • právní zastoupení v rámci řízení soudního nalézacího, případně i výkonu rozhodnutí
 • jednání s orgány státní správy
 • jednání s obchodními partnery klienta či bankami

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři