PRÁVNÍ SLUŽBY PRO REALITNÍ KANCELÁŘE

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry nabízí speciální právní produkt zaměřený na potřeby realitních společností a makléřů. Cílem je jednak poskytovat právní servis vycházející z požadavků trhu s nemovitostmi, jednak spoluprací s makléři i jejich klienty zjednodušit a zrychlit převody nemovitostí a úpravy vztahů k všestranné spokojenosti. Nechybějí právní služby zacílené na vztahy uvnitř realitní společnosti (mezi společností a zaměstnanci) a na řízení s orgány státní správy.
Všechna nabízená řešení jsou vytvořena na klíč přímo pro segment realit – advokátní kancelář poskytuje dlouhodobě služby realitním kancelářím i samostatným makléřům a její tým tak dobře zná jejich specifika.  Výhody

 • minimalizace rizik a nákladů
 • úspora času – díky vypracování konkrétních postupů a standardů
 • vstupní audit právní dokumentace
 • zajištění plnění povinností ze smluv vhodně zvolenými instrumenty
 • samostatné dokumenty pro jednotlivé varianty právních úkonů
 • ověřování podpisů účastníků právních vztahů – např. v sídle klienta
 • vedení oddělených úschovných účtů pro převody nemovitostí či práv
 •  získání kontaktní osoby advokátní kanceláře pro záležitosti ohledně realitní činnosti
 • advokátní kancelář je pojištěna pro případ způsobení škody
 • průběžné sledování vývoje právního řádu a judikatury
 • pravidelné reporty klientovi z oblasti související legislativy

SLUŽBY

Právní poradenství související s činností realitní kanceláře

 • příprava a revize zprostředkovatelských či mandátních smluv, rezervačních smluv, smluv o smlouvách budoucích kupních, smlouvy kupní, smlouvy o převodu členských práv v bytovém družstvu, smlouvy nájemní, smlouvy o úschově, o zástavním právu a o věcném břemeni
 • zajištění vyplnění a podání formulářů na katastr nemovitostí
 • zajištění přiznání k dani z převodu nemovitosti

 

Právní poradenství související se vztahy uvnitř realitní společnosti

 • úprava vztahů mezi společníky, případně společností a společníky
 • nakládání se společností – převody majetku, rozdělení, sloučení společnosti apod.
 • přípravy valných hromad
 • jednání s obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem

 

Vztahy mezi realitní kanceláří a zaměstnanci či obchodními partnery

 • příprava a revize pracovně právních smluv a smluv s obchodními partnery (mandátní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o dílo)
 • úprava stávajících smluv pro omezení výše škod a přecházení vzniku pohledávek

 

Zastupování před státními orgány, soudy, rozhodci, exekutory, jednání s partnery a bankami

 • právní zastoupení v rámci řízení soudního nalézacího, případně i výkonu rozhodnutí
 • jednání s orgány státní správy
 • jednání s obchodními partnery klienta či bankami

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři