Rekodifikace

Dne 1. 1. 2014 nabyla účinnosti tzv. rekodifikace soukromého práva. Jde o nejrozsáhlejší změnu tuzemské legislativy za desítky let. Nejdůležitější úpravy přinesl nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém. Kromě nich vstoupila v účinnost i řada doprovodných předpisů, např. katastrální zákon, zákon o zvláštních řízeních soudních či zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tyto zákony zrušily přes 200 dosud účinných předpisů.

Revoluční změny, které rekodifikace do českého práva přinesla, se dotýkají doslova každé osoby: jednotlivců i právnických osob. Zasahují jak do podnikání, tak do běžného života. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry má se zaváděním právních novinek do praxe rozsáhlé zkušenosti ze své každodenní činnosti. Aby vám pomohla přechod na novou podobu práva co nejrychleji zvládnout a vyvarovat se jakýmkoli problémům, vytvořila specializovaný právní produkt.

Výhody

  • právní jistota pro vaši společnost, že veškerá dokumentace je v souladu s aktuální legislativou
  • dodržení všech zákony požadovaných termínů na změny v dokumentaci i chodu společnosti
  • nastavení právních vztahů dle nové legislativy a zároveň dle individuálních potřeb klienta
  • předání nejdůležitějších praktických informací o rekodifikaci vašemu týmu – srozumitelně a profesionálně 

Služby

  • interní audit právního prostředí společnosti
  • analýza dopadů nové právní úpravy na stávající právní vztahy i nové právní vztahy po 1. 1. 2014
  • revize stávajících právních dokumentů, zejména smluvní dokumentace (firemní i soukromé)
  • vytvoření nových či úprava dosavadních právních dokumentů v souladu s novou legislativou
  • příprava na povinné změny v obchodních společnostech, kontrola jejich zavedení do praxe
  • právní školení managementu a zaměstnanců dle konkrétních potřeb a zaměření klienta

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři