Společnosti

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry se specializuje především na komplexní problematiku podnikatelů a jejich každodenní agendu. Pro vaši společnost zajistíme veškeré právní služby související se založením, vedením i případným rušením. Naše služby pro obchodní společnosti samozřejmě zahrnují i další oblasti jako správu a řešení pohledávek.

  • zpracování zakladatelských dokumentů obchodní společnosti
  • založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti ad.
  • zajištění všech potřebných registrací a notářských zápisů
  • daňové registrace firmy, vedení účetnictví, otevření bankovního účtu
  • zpracování a podání návrhu na zápis do obchodního či obdobného rejstříku
  • změny společností – převody obchodních podílů, valné hromady, změny v dokumentech apod.
  • dispozice s obchodními podíly ve společnosti
  • dispozice s členskými právy a akciemi
  • fúze a akvizice společností
  • rušení a likvidace obchodních společností, družstev a organizačních složek

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři