Společnosti

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry se specializuje především na komplexní problematiku podnikatelů a jejich každodenní agendu. Pro vaši společnost zajistíme veškeré právní služby související se založením, vedením i případným rušením. Naše služby pro obchodní společnosti samozřejmě zahrnují i další oblasti jako správu a řešení pohledávek.

  • zpracování zakladatelských dokumentů obchodní společnosti
  • založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, evropské společnosti ad.
  • zajištění všech potřebných registrací a notářských zápisů
  • daňové registrace firmy, vedení účetnictví, otevření bankovního účtu
  • zpracování a podání návrhu na zápis do obchodního či obdobného rejstříku
  • změny společností – převody obchodních podílů, valné hromady, změny v dokumentech apod.
  • dispozice s obchodními podíly ve společnosti
  • dispozice s členskými právy a akciemi
  • fúze a akvizice společností
  • rušení a likvidace obchodních společností, družstev a organizačních složek

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři