Spolková agenda

Oblasti sdružování, respektive spolkové právní úpravy, se nedávná rekodifikace soukromého práva dotkla poměrně výrazným způsobem. Právní forma spolku, zásady spolkového práva a jejich naplnění, stanovy a orgány, účetnictví či daňové otázky – to vše podléhá novému občanskému zákoníku. Aby jakýkoli spolek mohl bezproblémově fungovat a starosti s právní agendou přenechat profesionálům, připravila advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry balíček služeb na klíč právě pro subjekty tohoto typu. A to jak pro drobná sdružení několika málo osob, tak pro organizačně a ekonomicky významné spolky zajišťující služby v kultuře, vědě, sportu, ochraně lidských práv apod.

výhody

 • zajištění legality a návaznosti spolku na dříve založené občanské sdružení
 • právní jistota správnosti všech nutných kroků při zakládání nového spolku
 • komplexní právní servis od založení přes vedení až po případné rušení spolku
 • převzetí administrativní i organizační zátěže advokátní kanceláří
 • uvolnění kapacit spolku pro další aktivity

služby

 • právní servis související s transformací občanských sdružení na spolky
 • revize dosavadních stanov a vnitřních předpisů
 • založení spolku včetně sepsání stanov a vnitřních předpisů
 • právní poradenství pro statutární orgány spolku
 • příprava a organizace členských schůzí
 • veškerá právní agenda nadací a nadačních fondů 

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři