Sporná agenda

Cílem advokátní kanceláře je vyřešit vaše hrozící spory smírnou cestou – s co nejvyšší rychlostí, s minimálními náklady i se zachováním komunikace a vztahů s druhou stranou. Pokud však takové řešení není možné, jsme připraveni vám všestranně pomoci také v soudním a rozhodčím řízení.

  • jednání s protistranou o smíru
  • zastupování před soudy všech stupňů a před správními orgány
  • zastupování v řízeních o řádných i mimořádných opravných prostředcích (např. dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu ČR, stížnosti k Ústavnímu soudu ČR)
  • zastupování v rozhodčím řízení před rozhodčími soudy i rozhodci ad hoc
  • zastupování v insolvenčních řízeních
  • právní zastupování při vymáhání pohledávek
  • převzetí zastoupení i v již probíhajících sporech

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři