Správa pohledávek

Přirozenou součástí právních služeb advokátní kanceláře je práce s pohledávkami, a to od prevence jejich vzniku až po vymáhání. Díky rozsáhlým zkušenostem z této oblasti mohla advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry připravit moderní právní produkt, zaměřený právě na profesionální a efektivní správu pohledávek.
V souladu s naší filozofií vždy usilujeme o individuální přístup k věřiteli i dlužníkovi, včetně snahy o předejití soudnímu či rozhodčímu řízení. To vše samozřejmě při zachování rychlosti a kvality služeb pro klienty kanceláře. Naším cílem tak je co nejrychlejší vymožení pohledávek klienta bez dodatečných nákladů při zachování vyváženého přístupu k dlužníkům.

Výhody

 • zvýšení vymahatelnosti pohledávek již po krátké době
 • minimalizace nákladů klienta – advokátní kancelář je odměňována na základě úspěchu při vymáhání a klient zpravidla neplatí žádné náklady spojené s její prací
 • získání kontaktní osoby advokátní kanceláře pro záležitosti ohledně pohledávek
 • pravidelné přehledy činnosti advokátní kanceláře pro klienta
 • vedení vymožených finančních prostředků klienta na odděleném účtu
 • spolupráce s exekuční kanceláří za nadstandardních podmínek pro klienty advokátní kanceláře
 • možnost navázání spolupráce v dalších právních oblastech
   

Služby

 • propracovaný systém práce s pohledávkami – rentabilita pro klienta už od 4% úspěšnosti vymáhání
 • urychlené mimosoudní jednání s dlužníky
 • v případě nutnosti zastoupení u soudu, rozhodce či v exekučním řízení
 • postup v navazujících krocích dle parametrů odsouhlasených klientem => vysoká úspěšnost
 • vedení veškeré související agendy (klient pouze předává podklady, dostává seznam vymožených pohledávek a reporty o výsledcích činnosti kanceláře)

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři