Správa pohledávek

Přirozenou součástí právních služeb advokátní kanceláře je práce s pohledávkami, a to od prevence jejich vzniku až po vymáhání. Díky rozsáhlým zkušenostem z této oblasti mohla advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry připravit moderní právní produkt, zaměřený právě na profesionální a efektivní správu pohledávek.
V souladu s naší filozofií vždy usilujeme o individuální přístup k věřiteli i dlužníkovi, včetně snahy o předejití soudnímu či rozhodčímu řízení. To vše samozřejmě při zachování rychlosti a kvality služeb pro klienty kanceláře. Naším cílem tak je co nejrychlejší vymožení pohledávek klienta bez dodatečných nákladů při zachování vyváženého přístupu k dlužníkům.

Výhody

 • zvýšení vymahatelnosti pohledávek již po krátké době
 • minimalizace nákladů klienta – advokátní kancelář je odměňována na základě úspěchu při vymáhání a klient zpravidla neplatí žádné náklady spojené s její prací
 • získání kontaktní osoby advokátní kanceláře pro záležitosti ohledně pohledávek
 • pravidelné přehledy činnosti advokátní kanceláře pro klienta
 • vedení vymožených finančních prostředků klienta na odděleném účtu
 • spolupráce s exekuční kanceláří za nadstandardních podmínek pro klienty advokátní kanceláře
 • možnost navázání spolupráce v dalších právních oblastech
   

Služby

 • propracovaný systém práce s pohledávkami – rentabilita pro klienta už od 4% úspěšnosti vymáhání
 • urychlené mimosoudní jednání s dlužníky
 • v případě nutnosti zastoupení u soudu, rozhodce či v exekučním řízení
 • postup v navazujících krocích dle parametrů odsouhlasených klientem => vysoká úspěšnost
 • vedení veškeré související agendy (klient pouze předává podklady, dostává seznam vymožených pohledávek a reporty o výsledcích činnosti kanceláře)

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři