Stavební řízení

Stavební řízení představuje náročný proces, a to jak časově, tak kladenými požadavky. Svěřte kompletní agendu nutnou pro úspěšné stavební řízení profesionálům advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry a získáte jistotu, že všechny kroky budou provedeny včas, řádně a k vaší spokojenosti.

Mezi naše služby v oblasti stavebního práva mj. patří:

  • vyřízení stavebního povolení
  • příprava návrhů a žádostí v územním a stavebním řízení
  • vypracování smlouvy o dílo ve výstavbě, smluv s architekty, projektanty ad.
  • řešení vad staveb – reklamace, náhrada škody apod.
  • zastupování v soudních řízeních a sporech při výstavbě

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři