Veřejné zakázky

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry poskytuje v oblasti veřejných zakázek právní služby jak subjektům, které tyto zakázky zadávají, tak těm, které se veřejných zakázek účastní jako dodavatelé. Tým kanceláře si je vědom složitosti i významu agendy veřejných zakázek a přistupuje k ní s maximální péčí a odborností. Jde mj. o tyto služby:

  • zabezpečení organizace a administrace výběrových řízení – v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
  • posouzení vyhotovených nabídek z hlediska formální správnosti dle příslušných předpisů i požadavků zadavatelů
  • zpracování analýz možných problémových situací včetně konkrétních návrhů řešení
  • zpracování vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek
  • rozbor/stanovení koncepce projektů
  • zhodnocení rizik z pohledu českého práva i evropských norem
  • právní audity realizovaných zadávacích řízení
  • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři