Veřejné zakázky

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry poskytuje v oblasti veřejných zakázek právní služby jak subjektům, které tyto zakázky zadávají, tak těm, které se veřejných zakázek účastní jako dodavatelé. Tým kanceláře si je vědom složitosti i významu agendy veřejných zakázek a přistupuje k ní s maximální péčí a odborností. Jde mj. o tyto služby:

  • zabezpečení organizace a administrace výběrových řízení – v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
  • posouzení vyhotovených nabídek z hlediska formální správnosti dle příslušných předpisů i požadavků zadavatelů
  • zpracování analýz možných problémových situací včetně konkrétních návrhů řešení
  • zpracování vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek
  • rozbor/stanovení koncepce projektů
  • zhodnocení rizik z pohledu českého práva i evropských norem
  • právní audity realizovaných zadávacích řízení
  • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU ADVOKÁTKU

19.06.2019

V dubnu 2019 advokátní koncipientka Mgr. Eva Niebauerová úspěšně zvládla advokátní zkoušky a od května 2019 se oficiálně stala spolupracující advokátkou kanceláře.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11.02.2019

Dne 7. 2. 2019 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novela insolvenčního zákona (dále jen „zákona“), tato novela se stane účinnou dne 1. 6. 2019. Bezpochyby největší změnou, kterou novela přináší, bude zmírnění nynějších vstupních podmínek pro oddlužení. Dopo

zobrazit celý článek

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Partneři