Veřejné zakázky

Agenda veřejných zakázek v České republice je specifickým tématem, které vyžaduje přesnou znalost legislativních požadavků, ať už v řízení vystupujete v kterékoli pozici. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry poskytuje specializovaný právní servis zadavatelům i uchazečům ve všech druzích zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách, dále v koncesním řízení i v kvazi-zadávacích řízeních nespadajících do režimu zákona o veřejných zakázkách. Vedle právních služeb zahrnuje náš produkt také zpracování související dokumentace a kompletní administraci řízení. 

Výhody

 • právní jistota souladu všech dokumentů a procesů s platnou českou i evropskou legislativou
 • úspora času i peněz firemního týmu díky převzetí administrace řízení advokátní kanceláří
 • komplexní servis u zakázek malého rozsahu i významných veřejných zakázek
 • konzistentnost celého řízení – od konceptu přes dokumentaci a provedení až po smlouvy  

Služby

 • zabezpečení organizace a administrace výběrových řízení – v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
 • posouzení vyhotovených nabídek z hlediska formální správnosti dle příslušných předpisů i požadavků zadavatelů
 • organizování elektronických aukcí
 • zpracování analýz možných problémových situací včetně konkrétních návrhů řešení
 • zpracování vzorových dokumentů pro zadávání veřejných zakázek
 • rozbor/stanovení koncepce projektů
 • uzavírání smluv na plnění veřejné zakázky
 • zhodnocení rizik z pohledu českého práva i evropských norem
 • právní audity realizovaných zadávacích řízení
 • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování před soudy ve věcech přezkumu zadávání veřejných zakázek
 • zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři