Závazková a smluvní agenda

Závazky a zejména smlouvy představují klíčové odvětví obchodního práva, bez něhož se neobejde management žádné obchodní společnosti. I na závazkové právo navíc dopadla s příchodem nového občanského zákoníku řada významných změn. O to větší pozornost vyžadují všechny druhy smluv a z nich plynoucích vztahů, a to už při jejich vzniku. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry připravila pro obchodní společnosti i podnikatele-fyzické osoby právní produkt složený právě ze služeb zaměřených na závazkové právo. 

výhody

 • správné nastavení smluvních vztahů jako prevence nekalých postupů obchodních partnerů i sankcí úřadů
 • zajištění nejvýhodnější smluvní pozice klienta ve vznikajících smluvních vztazích
 • právní jistota souladu veškeré smluvní dokumentace s aktuální legislativou
 • provázání smluvní dokumentace klienta do fungujícího celku se vzájemnou návazností 
 • nastavení smluvních vztahů pro prevenci vzniku pohledávek (lze provázat s právním produktem SPRÁVA POHLEDÁVEK)

služby

 • konzultace před uzavřením smlouvy – nastavení smluvního vztahu
 • právní audit stávající smluvní dokumentace
 • návrhy, zpracování a úpravy veškeré smluvní dokumentace
 • zastoupení při vyjednávání smluvních podmínek s druhou stranou
 • právní poradenství v oblasti kupních smluv, smluv o dílo, nájemních smluv, úvěrových smluv, příkazních smluv, smluv o zřízení služebností a další dokumentace používané v obchodním styku
 • právní servis v oblasti odpovědnosti za vady, vypracování podmínek a postupů pro uplatnění nebo přijímání podnětů z odpovědnosti za vady
 • právní poradenství při poskytování úvěru či žádosti o něj
 • zajištění závazků prostřednictvím zajišťovacích instrumentů – smluvní pokuty, ručení, zástavy, směnky  
 • právní poradenství při tuzemských i mezinárodních transakcích
 • asistence při zajišťování plnění povinností smluvních stran 

Novinky

ROZŠÍŘENÍ TÝMU O NOVOU KOLEGYNI

10.07.2018

Od července 2018 rozšířila naši základnu nová kolegyně Mgr. Anežka Rejzková, která nově nastoupila na pozici koncipient.

zobrazit celý článek

Novela zákona č. 296/2017 Sb., o soudních poplatcích

24.11.2017

Novela provedená zákonem č. 296/2017 Sb. , která nabyla účinnosti dne 30. září 2017, přináší několik změn a jednou z nich je změna, která reaguje na následky nezaplacení soudního poplatku. Tato změna ovlivní činnost justičních orgánů a také bude mít vliv

zobrazit celý článek

NOVELA ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

11.09.2017

Dne 1. 9. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která je rovněž známá jako tzv. „LEX BABIŠ“. Schvalování uvedené novely bylo doprovázeno velkým mediální zájmem a bouřlivou diskuzí v parlamentu. Zákon byl vetován prezidentem republiky a násle

zobrazit celý článek

Partneři