Evidence skutečných majitelů: povinnosti, termíny a sankce

K 1. červnu 2021 nabude účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Přinese do českého právního řádu komplexní zakotvení problematiky skutečných majitelů, která byla dosud upravena pouze částečně v jiných normách.

Všechny právnické osoby (s výjimkou územních samosprávných celků nebo výzkumných institucí) mají dle zákona novou povinnost: mít zapsané správné a aktuální údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů. Další podstatnou změnou bude rozšíření zapisovaných údajů, a to zejména o povinnost uvádět takzvanou strukturu vztahů (jakékoli právní či mimoprávní skutečnosti, které zakládají prospěch nebo vliv skutečného majitele).

Nechcete pročítat celý zákon, ale potřebujete se s jeho obsahem seznámit? Připravili jsme pro Vás praktický přehled všech změn, termínů pro jejich provedení i případných sankcí. Věříme, že vám pomůže se s novou legislativou vypořádat. V případě dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit – tým kanceláře je připraven s implementací pomoci.   

Evidence skutečných majitelů: povinnosti, termíny a sankce (formát PDF)