Naše podněty pomáhají získat kompenzace dalším podnikatelům

Právníci naší kanceláře spolupracují s Podnikatelskými odbory při přípravě podnětů k legislativní činnosti, které vyzývají vládu k poskytnutí kompenzací dalším skupinám podnikatelů zasažených protiepidemickými opatřeními.

Vládní opatření související s pandemií nemoci COVID-19 výrazně narušují podnikání v mnoha oborech. Ministři připravili systém podpor a kompenzačních bonusů, avšak plný mezer a často velmi obtížně splnitelných podmínek. Zapomíná se nejen na některé konkrétní obory, ale i životní situace. Typickým příkladem mohou být živnostníci v úpadku, kteří nemají nárok na čerpání žádné z veřejných podpor týkajících se podnikatelů.

Osoby v insolvenci se ocitly v začarovaném kruhu. Nemají peníze na řádné hrazení splátkového kalendáře, ale ani na obstarání základních životních potřeb. A nemohou si je opatřit, protože vládní opatření omezila nebo zakázala jejich výdělečnou činnost. Současná situace je tedy likviduje nejen jako podnikatele, ale i občany.

Opomenutí této skupiny vládou je překvapivé a neomluvitelné hned ze tří důvodů.

Za prvé, pokračování ekonomické činnosti OSVČ v úpadku je ve společenském zájmu a stát by ji měl podporovat. Tito podnikatelé zaměstnávají velké počty lidí a jsou tak na státu ekonomicky nezávislí. Pokud by svou činnost ukončili, mělo by to negativní dopad na věřitele i celou společnost (už proto, že by takovou situaci museli řešit pomocí sociálních dávek).

Za druhé, mnozí podnikatelé v úpadku si ekonomické problémy sami nezavinili – jejich finanční rezervy se vyčerpaly právě kvůli uzavřeným provozovnám v souvislosti s koronavirem.

A za třetí, větší část z nich používá institut oddlužení k řešení dluhů nikoliv z byznysu, ale ze svého osobního života. Snad nejsmutnější okolnost opomenutí těchto osob v kompenzačních programech představuje fakt, že se na ně vláda nedokáže podívat lidským pohledem – přitom je právě ona přivedla na hranu existenčního kolapsu.

Podnikatelské odbory i advokátní kancelář Škára & Partners, která je jejich partnerem, se každodenně setkávají s lidmi, dohnanými kvůli uvedeným skutečnostem k zoufalství a rezignaci. Proto jsme se společně rozhodli upozornit vládu na neadekvátní přísnost zákona č. 461/2020 Sb. (zákon o kompenzačním bonusu). Zatímco kancelář poskytla příslušnou právní analýzu, Podnikatelské odbory na jejím základě podaly na Ministerstvo financí podnět k legislativní činnosti. Díky němu i tlaku dalších organizací se vláda skutečně začala problémem zabývat a v zákonodárném procesu už se nachází novela zmíněného zákona, která podnikatelům v úpadku (živnostníkům i společníkům malých společností s ručením omezeným) přestává nárok na podporu upírat.

Potřebujete poradit ohledně kompenzačního bonusu nebo jiného právního problému spojeného s podnikáním? Staňte se členy Podnikatelských odborů a v rámci jejich právní poradny od nás získáte základní konzultaci zdarma.