Služby

Služby advokátní kanceláře Škára & Partners vycházejí z nejčastějších potřeb klientů. Zaměřujeme se zejména na komplexní problematiku podnikatelů a jejich každodenní agendu. A to od založení společnosti přes smluvní dokumentaci, cenné papíry či záležitosti týkající se nemovitostí až po správu pohledávek, jejich řešení a prevenci vzniku. Samozřejmostí je všestranný servis v oblasti sporné agendy včetně zastupování v soudním, rozhodčím a exekučním řízení.

V portfoliu advokátní kanceláře nechybějí ani služby z oblasti občanského práva: např. tvorba a revize smluvních dokumentů prakticky pro jakoukoli situaci. Věnujeme se též oblasti veřejných zakázek, ochrany duševního vlastnictví nebo práva pracovního. Velmi dobře jsme připraveni na poskytování ucelených služeb obcím, městům a krajům.

Komu můžeme pomoci?

Podnikatelé

 • příprava a revize smluv
 • jednání s protistranou
 • zastupování ve sporech
 • fúze, akvizice a prodej společností
 • organizace valných hromad

Věřitelé

 • nastavení strategie vymáhání
 • realizace kroků v řádu dnů
 • jednání s dlužníky
 • nastavení systému upomínek
 • zastoupení ve sporech

Individualizovaný monitoring legislativy

 • analýza dopadů nových zákonů
 • témata dle výběru klienta
 • korporátní compliance
 • podklady pro top management
 • úspora času a pokrytí rizik

Stavební řízení a development

 • připomínkování projektů a dokumentů
 • zastoupení v řízení se správními orgány
 • příprava a realizace stavebních záměrů
 • odkupy a dělení pozemků, převody nemovitostí  
 • jednání s vlastníky a úřady

Realitní kanceláře

 • příprava a revize všech typů smluv
 • převody nemovitostí
 • zatížení nemovitostí
 • jednání s bankami a úřady
 • advokátní úschovy 

ICT/duševní vlastnictví

 • zakládání a právní podpora start-upů
 • právo na internetu
 • licenční smlouvy a převody práv
 • ochrana autorských práv
 • vyjednávání s kolektivními správci

Obce a kraje

 • příprava podkladů pro zasedání
 • připomínkování dokumentů 
 • řešení situací spjatých s dokumenty
 • poskytování právních názorů 

Družstva a SVJ

 • zakládání družstev a SVJ
 • zpracování domovních řádů
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování ve sporech
 • organizace a vedení schůzí či shromáždění

Fyzické osoby

 • závazkové právo a smlouvy
 • vlastnické a dědické právo
 • bytové právo a nájemní vztahy
 • spory o peněžitá plnění