Pozor na vymezení předmětu podnikání dle nové judikatury

V advokátní kanceláři Škára & Partners sledujeme vedle nové legislativy i rozhodování soudů. Jeden z květnových judikátů Nejvyššího soudu může mít dopad na mnoho společností.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu z 12. 5. 2021 už nebude vymezení předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ považováno za řádné vymezení předmětu podnikání ve smyslu občanského zákoníku a rejstříkového zákona. Pokud máte předmět podnikání zapsaný v uvedeném znění, bude třeba tento zápis změnit (včetně znění zakladatelského právního jednání). Jinak Vám hrozí pokuta až 100 000 Kč a v extrémním případě i zrušení právnické osoby soudem.

V rozhodnutí se uvádí, že z formulace není zřejmé, v čem konkrétně společnost podniká. Jelikož tedy nelze pro neurčitost zjistit obsah právního jednání (vymezení předmětu podnikání), je toto vymezení takzvaně zdánlivé (ve smyslu ust. § 554 občanského zákoníku). Podle Nejvyššího soudu není přitom nutné, aby vymezený předmět podnikání odpovídal označení dle živnostenského zákona. Rozhodující je, aby byl vymezen dostatečně konkrétně a byl tak způsobilý poskytnout třetím osobám informaci o skutečném předmětu podnikání.

Připravili jsme pro Vás přehledný souhrn informací včetně hrozících sankcí a způsobu řešení. V případě dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit – tým kanceláře je připraven s provedením změn v zápisu pomoci. 

Vymezení předmětu podnikání podle nové judikatury Nejvyššího soudu (formát PDF)