Fyzické osoby

Tým advokátní kanceláře Škára & Partners je připraven řešit vaše právní záležitosti v kterékoli oblasti osobního i pracovního života.

Příklady služeb

  • smluvní vztahy – zpracování i revize všech druhů smluv, právní rozbory již uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků
  • spory o peněžitá plnění včetně zastoupení v soudních či rozhodčích řízeních
  • právní vztahy k nemovitostem – sepsání kupních, darovacích, zástavních a dalších smluv, zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitostem včetně ověření totožnosti účastníků za účelem vkladu do katastru nemovitostí
  • věcná břemena – věcná práva k cizí věci
  • bytové právo a nájemní vztahy
  • vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů – výkon, ochrana práv i jejich vypořádání
  • sousedská práva
  • ochrana osobnosti

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

napište nám