Individualizovaný monitoring legislativy

Advokátní kancelář Škára & Partners dlouhodobě sleduje vývoj české legislativy a stala se odborným garantem projektu Zákony zavčas. Díky detailní znalosti zákonodárného procesu a spolupráci s dalšími kancelářemi jsme mohli připravit unikátní službu vhodnou pro obchodní korporace, vyšší územní celky nebo státní instituce.

Interní právní oddělení takových subjektů jsou často zavalena každodenní agendou a nemají prostor sledovat chystané změny legislativy, které však mohou mít na budoucnost podniku či úřadu kritický dopad. Tým naší advokátní kanceláře nejprve identifikuje potřeby klienta a zkonzultuje s vedením nejdůležitější tematické oblasti. Zákony, které do nich spadají, pak v dohodnutých časových cyklech analyzujeme a připravujeme přehledná shrnutí klíčových změn. Součástí reportu jsou konkrétní doporučení, rozpor rizik i příležitostí a upozornění na to, které korporátní dokumenty je třeba nové legislativně přizpůsobit.    

Příklady služeb

  • informace na míru podle vašeho oboru, cílů a směřování společnosti
  • kompletní podkladové materiály k legislativním změnám
  • podrobná analýza zákonů od fáze návrhu až do finálního schválení
  • monitoring rizik, příležitostí a nutných změn v korporátní dokumentaci
  • tvorba přehledných podkladů pro rozhodování top managementu
  • korporátní compliance zaštítěná advokátní kanceláří
  • implementace navržených změn do smluvní dokumentace

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

napište nám