Obce a kraje

Státní správa a samospráva řeší specifické problémy, odlišné např. od agendy obchodních společností. Naše zkušenosti potvrzují, že na tyto subjekty se převádí stále více úkolů právního rázu, avšak bez personálního posílení nebo navýšení rozpočtu. Výsledkem bývá neúměrný tlak na odpovědné pracovníky. Advokátní kancelář Škára & Partners proto nabízí komplexní právní služby a poradenství zaměřené právě na potřeby obcí a krajů.

Příklady služeb

  • konzultace při vytváření právních dokumentů
  • návrh právních dokumentů dle potřeb klienta
  • výklad a řešení situací spjatých s dokumenty
  • připomínkování dokumentů předkládaných obci/kraji třetí stranou
  • zastoupení v rámci sporné i nesporné agendy
  • konzultace i samotné zastoupení před soudy, rozhodci či správními orgány
  • zastoupení v rámci navazujících řízení – např. o vymožení pohledávek
  • podávání stanovisek k novelizovaným a nově přijímaným zákonům
  • sledování dopadů aktuální judikatury

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

napište nám