Stavební řízení a development

Developerským společnostem zajišťujeme komplexní právní servis od prvotní fáze až po provoz hotové nemovitosti. Poradíme s územním plánováním (ať už jde o vyjednávání v rámci pořizování nového územního plánu, nebo návrhy na jeho úpravu a přijímání změny stávajícího) a provedeme veškeré kroky potřebné v řízeních podle stavebního zákona, aby projekt mohl být úspěšně realizován.

Po projednání vašich cílů připravíme smluvní dokumentaci a zastoupíme vás při jednání s vlastníky pozemků, stavebními firmami, bankami, zástupci obcí či poskytovateli dotací. Rádi zajistíme zastoupení v rámci posouzení vlivu na životní prostředí a provedeme vás řízením o umístění stavby, stavebním řízením i řízením kolaudačním. Spolehnout se můžete též na naše poradenství při nutnosti soukromoprávního vypořádání mezi zúčastněnými osobami.

Příklady služeb

  • zastupování ve všech fázích povolovacího procesu staveb
  • vyjednávání s vlastníky pozemků, stavebníky a úřady
  • pomoc v řízeních o pořízení nového územního plánu nebo o změně stávajícího
  • vyjednávání, příprava a připomínkování smluv týkajících se financování
  • vyjednávání, příprava a revize smluv, jejichž předmětem je převod vlastnictví nebo nájem
  • řešení vad staveb, reklamací a náhrad škody
  • zastupování v soudních řízeních (například ve sporech ze smluv o dílo)
  • prodej a zpětný pronájem nemovitostí

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

napište nám