Věřitelé

Většina advokátních kanceláří věřitele pouze zastupuje. My ve Škára & Partners pro své klienty vymáháme peníze. Samozřejmě, že provádíme všechny úkony, jako například přihlášky do insolvence a likvidace nebo podávání žalob. Avšak to jsou jen prostředky k dosažení cíle – získat pro věřitele co největší část pohledávky. Vymáhání dlužných částek koncipujeme jako službu na klíč – klient nám sdělí nejdůležitější informace, na jejichž základě vytvoříme vhodnou strategii a konáme. Dokážeme motivovat dlužníky k tomu, aby pochopili, že našim klientům mají zaplatit. Máme tah na branku a veškeré úkony činíme rychle i důrazně.

Příklady služeb

  • analýza podkladů předložených věřitelem, zhodnocení situace
  • vytvoření nejvhodnější strategie vymáhání s důrazem na rychlost a účinnost
  • zastupování věřitele v jednání s dlužníkem, podávání žalob
  • bezodkladné a důrazné konání úkonů
  • hromadná správa pohledávek
  • spolupráce s pojišťovnami pohledávek

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

napište nám