Pozor na text vašich VOP: Vyhněte se pokutě od ČOI

Zastáváme názor, že stát by měl podnikatelům při jejich práci pomáhat, a ne jim házet klacky pod nohy. Bohužel jsme se znovu přesvědčili o opaku.

Nedávno nás oslovila společnost provozující e-shop s příslušenstvím k televizím – s tím, že Česká obchodní inspekce vůči ní zahájila přestupkové řízení kvůli formulaci ve všeobecných obchodních podmínkách. Ta věta zněla na první pohled nevinně: „Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží včetně detailního popisu reklamované vady zboží." Obdobné ustanovení má ve svých VOP mnoho dalších českých e-shopů.
 
ČOI však tvrdila, že společnost zákazníky řádně neinformovala o podmínkách uplatnění práva z vadného plnění, čímž porušila svou povinnost dle zákona o ochraně spotřebitele. Naší kanceláři se podařilo prokázat, že nešlo o záměr, a společnost zaplatila jen minimální pokutu. Přesto nás znepokojuje, jak tvrdošíjně si ČOI stála za právně vratkým názorem. Její anonymizované rozhodnutí najdete zde (formát PDF). 
 
Nikdo neví, na koho ČOI nebo jiná instituce zaměří pozornost příště. Pokud se chcete podobným situacím vyhnout, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či nezávaznou poptávkou. Zkontrolujeme vaše všeobecné obchodní podmínky a upravíme je tak, aby byly v souladu se zákonem. Rádi zrevidujeme i další dokumenty, provedeme změny nařízené novelou zákona o obchodních korporacích, postavíme se za vás při vymáhání škod od státu nebo vám pomůžeme minimalizovat vznik pohledávek. A v případě zájmu vám můžeme též bezplatně zasílat krátký monitoring změn zákonů a jejich dopadu na firmy.